luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 9565 ha
Intravilan: 716 ha
Extravilan: 8849 ha
Populatie: 5230
Gospodarii: 2422
Nr. locuinte: 2375
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie:
Havârna, Gârbeni, Tătăreşeni, Balinţi, Galbeni, Neculcea
Asezarea geografica:
Comuna Havârna se află în partea de nord-est a judeţului Botoşani, pe DJ 298, la 62 km faţă de Municipiul Botoşani, 13 km faţă de oraşul Dărăbani.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultivarea terenurilor
Creşterea animalelor
Piscicultură
Prestări servicii
Activitati economice principale:
Comerţ
Prestări servicii agricole
Alimentaţie publică
Obiective turistice:
Biserica de lemn Sfântul Nicolaie - monument istoric
Pescuit sportiv
Rezervaţia naturală Laleaua Pestriţă
Evenimente locale:
Hramul Bisericilor:
Înălţarea Domnului - sat Havirna
Sfânta Maria Mare - sat Balinţi
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - sat Tătăraşeni
Sfântul Dumitru - sat Gârbeni
Sfinţii Mihail şi Gavril - sat Havârna (Baseu)
Facilitati oferite investitorilor:
Acordarea perioadelor de graţie între 6 luni şi 2 ani
Punerea la dispoziţie a localităţilor
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale
Sală de sport
Bază sportivă multifuncţională tip II
Parc în localitatea Havârna
Alimentare apă şi canalizare
Centru de zi pentru copii After School
Muzeu sătesc